Höstkampanj på Efoy Bränsleceller!

2012-08-23
Nu är det höstkampanj på Efoy Bränsleceller!

Bränsleceller är en verklig revolution inom strömförsörjningsområdet.

Bränslecellen ger dig fördelen av att bli oberoende av el i bryggan eller långvarig motorkörning för att
hålla batterierna i trim. Den är också ytterst pålitlig och helt underhållsfri.

En bränslecell omvandlar metanol till elenergi med enbart en liten mängd koldioxid och vattenånga som restprodukt. Det är ett miljövänligt arbetssätt, restprodukterna-utsläppen, är inte större än att de kan jämföras med utandningsluften från ett barn.

Bränslecellen är en inkapslad enhet som ansluts direkt till båtens förbrukningsbatterier. Den har en integrerad batteriladdare som automatsikt sätter bränslecellen i drift vid behov av laddning och stänger av då batterierna har laddats.

Klicka här för att komma till Efoy bränsleceller.