Nya Sjökort!

2007-02-15

Nu i slutet av februari kommer Sjöfartsverket med nya båtsportkort.

 

Korten är i A3-format och sammanbundna med en spiralrygg.

Båtsportkorten sammanbinds med en spiral, är tryckta på papper och finns även att köpa plastlaminerade. Numera är Båtsportkorten utformade som en kartbok med sidnumrering. På varje blad finns tydliga pilar med en siffra som hänvisar till nästa blad. Båtsportkorten innehåller även ett utdrag ur Kort 1 och beskriver de vanligaste symbolerna, förkortningar och begrepp i svenska sjökort.

 

De nya kort som kommer nu är:

 

Ostkusten (Trosa - Västervik) och Stockholms södra skärgård.

 

De nyutgivna korten gör att sträckan från Västervik till Arholma täcks av de nya båtsportkorten.