Garmin gwind


Med en nyare Garmin GPSmap och en Garmin gWind 2 wireless givare skapar du en supersmidig lösning där du får all vinddata in i plottern utan någon som helst kabeldragning till vindgivaren.

Vindgivaren drivs av ett inbyggt batteri som laddas av en solcell.

Lösningen lämpar sig mycket bra för eftermontage, då det ofta är knöligt att hitta bra vägar för snygg kabeldragning på båten.

OBS! För att fungera så får givare sitta max 15 meter över däck.

Nedan ser du vilka modeller som fungerar direkt med gWind 2 trådlös vindgivare