Segelbåtsinstrument

För en seglare är rätt instrumentering till stor hjälp för att göra seglingen enklare och roligare. Det vanligaste är instrument för att kunna mäta vindhastighet och riktning. Valfriheten är stor om vill ha en enkel lösning för att visa vinddata eller en avancerad nätverkslösning som kopplar ihop hela instrumenteringen i din båt i ett nätverk.
Vindmätare
På Marinaman.se säljer vi vindinstrument från B&G, Garmin och Raymarine. Du kan köpa allt ifrån en vindmätare som kommunicerar trådlöst med din GPS-plotter till färdiga system med vindgivare, logg- och ekolodsgivare och egna displayer. Utifrån den nivå som passar din båt som hjälper vi dig gärna till rätt lösning.