Övrigt

Under övrigt hittar du diverse produkter som är bra att ha ombord.

Klassregeln kräver att följande utrustning ska finnas ombord:

1 ankare vikt minst 12 kg jämte 30 m ankarlina av
godtagbar hållfasthet

1 paddel eller åra

2 förtöjningsändar om minst 10 m styck

1 handpump, öskar eller pyts (se under säkerhet)

1 eldsläckare (se under säkerhet)

1 flytväst åt varje besättningsmedlem (se under säkerhet)