Sjökort på köpet!

Just nu får du ett sjökort från C-map över hela Östersjön på köpet vid köp av utvalda plottrar från B&G, Simrad och Lowrance.